TENISOVÝ KLUB A ŠKOLA    |  ATLETCKÝ KLUB  - DETSKÉ IHRISKO

 

DEVELOPER PROJEKTU KINESIS N.O.

Podporte Nás

Bankové spojenie: TATRABANKA SK 12 1100 0000 0029 4400 9167

KOMUNITNÝ PROJEKT

 

17/06/2016

 

Štúdia  Verzia 2.0 Final  1.SITUÁCIA 2. KOORDINAČNÁ SITUÁCIA 3. PODORYSY SUTERÉNU

                                        4. PODORYS PRÍZEMIE PODKROVIE  5. PODORYS SKLADY  6. PODORYS ŠATNE

                                        7. SPRIEVODMNÁ SPRÁVA , OBJEKTOVÁ SKLADBA

 

 

10/05/2015

Štúdia  Verzia 1.1 Prevádzková budova Situačný výkres Technicka správa

 

22/11/2015

Štúdia  Verzia 1.0

 

 01.08.2016

 

BSK

 

 

 19.07.2016

 

Rada školy K. Adlera

 

19/04/2016

 

Doplnenie žiadosti na BSK

31/03/2016

Stretnutie s predsedom BSK p. Frešom a starostom MČ Dúbravka pánom Zaťovičom

14/3/2016

VUC Oznámenie k žiadosti

06/03/2016

Nezisková organizácia  Nezisková organizácia KINESIS., so sídlom Púpavová 75, SK 841 04 Bratislava si Vás dovoľuje požiadať o dlhodobý prenájom nehnuteľností vo vlastníctve BSK, zapísané na LV č. 3794,  parc. č. 1093, 1092/1,  1092/7 a 1092/8, k.ú. Dúbravka.

Účel prenájmu: revitalizácia školského areálu a vybudovanie športového / voľno časového areálu

( Športové aktivity verejnosti, resp. členov budúceho klubu )

30/3/2016

Zákon o športe  Zmluva o sponzorstve VIDEO

Copyright 2016 © Nezisková organizácia KINESIS n.o.